Oświetlenie trójpunktowe

Właściwa ekspozycja wykonawcy lub przedmiotu podczas danego wydarzenia będzie nieudana, a z pewnością niepełna, jeżeli do oświetlenia obiektu nie wykorzystamy podstawowej zasady  oświetlenia, wymagającej od realizatora oświetlenia wykorzystania trzech rodzajów źródeł światła: światła głównego, tylnego i wypełniającego. Te trzy rodzaje oświetlenia stanowią bowiem o końcowej kompozycji całej sceny i służą nie tylko do oświetlenia głównego obiektu, ale i do zbudowania całościowej atmosfery wydarzenia. Na czym polega zasada oświetlenia trójpunktowego?

Światło główne przez widza postrzegane jest jako główne oświetlenie sceniczne. Jest najsilniejsze i  służy do bezpośredniego wskazania obiektu oraz wyodrębnienia go z tła. Dzięki niemu osoby lub przedmioty zyskują formę, kształt i charakter. Umieszcza się je zazwyczaj przed obiektem, co powoduje powstawanie zauważalnych cieni i tworzy wrażenie spłaszczania oświetlanej postaci lub przedmiotu, wymaga więc zastosowania dodatkowych źródeł światła. Może być wykorzystane jednak nie tylko do wskazania pojedynczego obiektu, ale również do całościowego oświetlenia sceny podczas oprawy oświetleniowej imprez. Źródła światła głównego najczęściej posiadają regulowaną optykę w zakresie od 15 do 50 stopni, co daje możliwość precyzyjnego ustawienia plamy światła. Końcowe ustawienie kąta padania światła głównego zależy jednak od oczekiwanego efektu.

By odciąć, postać lub przedmiot od znajdującego się z tyłu tła, nadać wrażenia trójwymiarowości oraz stworzyć poczucie głębi w przestrzeni stosuje się światło tylne, zwane także kontrą. Umieszczając je z tyłu obiektu, trzeba pamiętać o tym, by nie oświetliło ono w żaden sposób frontu obiektu, a tylko stworzyło obrys obiektu i dodało kontrastu. Źródło światła tylnego umieszcza się za obiektem, stosując oprawy z szerokim kątem świecenia. Jego natężenie musi być adekwatne do światła głównego.

Światło wypełniające wreszcie to rodzaj oświetlenia stosowanego do wyeliminowania cieni powstałych przez zastosowanie światła głównego. Jako takie nie powinno więc samo tworzyć dodatkowych cieni, co dzieje się, gdy jego natężenie jest zbyt intensywne. Można w takiej sytuacji odsunąć źródło tego światła od obiektu, można też zastosować rozpraszacze, a przy zastosowaniu oświetlenia LED – przyciemnić bez zmiany jego temperatury barwy. Światło wypełniające wykorzystywane jest również do eliminacji wrażenia światłocienia powstającego na oświetlanym obiekcie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie lepszego balansu świetlnego całości oświetlonej sceny. Umieszcza się je na dole lub po bokach światła głównego.

Wykorzystanie oświetlenia trójpunktowego

Oświetlenie trójpunktowe jest prostą i skuteczną, choć sporą w ilości opraw formą iluminacji obiektu. To standardowy rodzaj oświetlenia wykorzystywany w studiach telewizyjnych oraz na scenach teatralnych i koncertowych, ale znajduje też zastosowanie podczas kręcenia video, fotografowania i portretowania. Oświetlenie trójpunktowe znajdziemy również w miejscach ekspozycji obiektów statycznych, na przykład w muzeach czy na wystawach. Co ciekawe, coraz częściej ten typ oświetlenia obiektu spotyka się w animacjach opartych o wykorzystanie technik 3D, przede wszystkim w branży gamingowej i VR. Zrozumienie zasady trójpunktowego oświetlenia obiektu jest podstawą do stosowania innych technik, także przy oprawie oświetleniowej imprez o różnym charakterze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *